691 233 606Carrer de Carrascó i Formiguera 11
Manresa
Barcelona