Al 2050, serem 9,700,000,000 veins al planeta.

Afegir prop de 3mil millions de persones a la població global a les tres proximes décades, suposa un repte molt seriós: Com podem produïr més menjar sense utilitzar més recursos? Si no actuem rápidament, perdrem la batalla per crear un mon alimentáriament segur.

Aquí es on el moviment ENOUGH entra. Som una comunitat global que treballa plegada per assegurar-nos que cada un de nosaltres te accés a menjar saludable, nutritiu i assequible.

ENOUGH MOVEMENT